Interní auditor BOZP podle ISO 45001:2018

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  4255948
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Královéhradecký kraj
 • Adresa:
  Agentura Ámos Hradec Králové, Wolkerova 616/4, Hradec Králové
 • Termín

 • Termín zahájení:
  13.11.2023
 • Termín ukončení:
  14.11.2023
 • Cena *

 • Cena:
  6 900 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Interní auditor BOZP podle ISO 45001:2018

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout nejdůležitější informace z hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 stávajícím i budoucím interním auditorům systémů BOZP.

Určeno pro

Novým interním auditorům systémů BOZP k získání způsobilosti provádět interní audity hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 a stávajícím interním auditorům systémů BOZP jako rekvalifikace.

Obsah kurzu


 • Norma ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – obsah hlavních požadavků normy

 • Struktura normy podle Annex SL (10 kapitol) – soulad se strukturou norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

 • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu subsystému BOZP v organizaci – výklad příslušných ustanovení normy EN ISO 19011:2018

 • Zásady auditování specifické pro systém řízení BOZP

 • Nejdůležitější legislativa pro systémy BOZP

 • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými subsystémy managementu (QMS, EMS a BOZP)

 • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Poznámka


 1. den 08:30 – 09:00 Prezence

  09:00 – 17:00 Odborný program

 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.


Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.