INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI - Zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  653453
 • Místo konání

 • Region:
  Královéhradecký kraj
 • Adresa:

Popis kurzu INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI - Zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb


Jedná se o interaktivní, simulačně – tréninkovou vzdělávací aktivitu určenou pro vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb, manažery kvality sociálních služeb, metodiky služeb, sociální pracovníky, koordinátory služeb, klíčové pracovníky zařízení sociálních služeb. Vzdělávání je vhodné i pro zájemce, kteří uvažují o registraci sociální služby a zástupce zřizovatelů, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Cílem vzdělávací akce je:
 Zvýšit kompetence vedoucích a dalších dotčených pracovníků v oblasti zavádění, udržování a zlepšování procesů individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb.
 Podpořit účastníky vzdělávání v  identifikaci procesů spojených s problematikou naplňování požadavků standardů kvality, které se týkají problematiky individuálního plánování.
 Seznámit účastníky vzdělávání s dílčími kroky procesu individuálního plánování, možnostmi jejich aplikace v praxi a kontextem systému individuálního plánování ve vztahu ke stávající legislativě.
 Seznámit účastníky s možnými způsoby vedení dokumentace související s procesy individuálního plánování.

Dvoudenní výuka je zaměřena na:
• Kontext individuálního plánování
• Identifikace procesů souvisejících se systémem individuálního plánování v organizaci
• Identifikace a rozbor požadavků standardů kvality sociálních služeb, které souvisí návrhem a realizací systému individuálního plánování v zařízení sociálních služeb
• Zásady, postupy, dovednosti a doporučení spojené s návrhem a realizací systému individuálního plánování v zařízení sociálních služeb (návrh systému, plánování s různými typy uživatelů, návrh a vedení individuálních plánů, vyhodnocování, revize, monitoring….)
• Dokumentování systému individuálního plánování (postupy, směrnice, záznamy, individuální plány..)
• Komunikace a přenos informací o poskytování sociálních služeb (týmová práce, systém předávání informací…)

Dvoudenní seminář proběhne v první polovině roku 2009. Minimální počet účastníků byl stanoven na 15 osob a maximální počet účastníků by neměl přesáhnout 25 osob.   
Termíny konání:  1. běh: 26. - 27. 1. 2009, 2. běh: 5. – 6. 2. 2009, 3. běh: 18.-19. 3. 2009