Výklad účetnictví a příklady účetní II.

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  4225314
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Jana Pilátová- Jana Pilátová je absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, od roku 1995 členka Komory daňových poradců ČR (č. oprávnění 1144) a od roku 1997 členka Komory auditorů České republiky (č. oprávnění 1708). V současné době je členkou výkonného výboru Komory auditorů ČR. Auditorskou činnost vykonává ve společnosti SP Audit, s.r.o., jejíž je partnerem. V letech 2011 až 2018 byla prezidentkou Svazu účetních České republiky a členkou Národní účetní rady. Její portfolio odborných aktivit dále zahrnuje odborné přednášky a semináře z oblasti účetnictví a daní. Specializuje se především na podvojné účetnictví podnikatelů ve vazbě na daň z příjmů, účetní závěrky, Cash flow a finanční analýzu. Jako lektorka spolupracuje při realizaci přednášek, školení, kurzů pro veřejnost a pracovních workshopů. Je autorkou několika publikací např. “Abeceda účetnictví pro podnikatele“, nakl. ANAG, „Ekonomická a účetní agenda podnikatele“, vyd. Grada, byla vedoucí autorkou příručky „Daňově uznatelné výdaje od A do Z“, vyd. Verlag Dashofer, publikuje odborné články z oblasti účetnictví a daní pro podnikatele v odborných časopisech. Je členkou externího lektorského týmu 1. VOX a.s.
 • Místo konání

 • Region:
  ONLINE
 • Adresa:
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Cíle kurzu

Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví.


Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii.

Určeno pro

Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům.

Obsah kurzu

1. den

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:

• opravné položky (ČÚS 005) + daňové opravné položky (zákon o rezervách),

• rezervy (ČÚS 004) + daňové rezervy (zákon o rezervách),

• kursové rozdíly (ČÚS 006) + interpretace Národní účetní rady,

• odložená daň (ČÚS 003),

• inventarizační rozdíly (ČÚS 007).


2. den

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:

• kapitálové účty (část ČÚS 018),

• změny vlastního kapitálu (ČÚS 012),

• specifika různých forem podnikání na jednotlivé položky vlastního kapitálu (a.s., s.r.o. versus v.o.s., k.s. versus fyzická osoba vedoucí účetnictví),

• vybrané položky vlastního kapitálu ve vazbě na zákon o obchodních korporacích,

• otevírání a uzavírání účetních knih (ČÚS 002) a vazba na účetní závěrku řádnou, mimořádnou a mezitímní,

• kategorizace účetních jednotek a vazba na rozsah a obsah účetní závěrky,

• operace s obchodním závodem (ČÚS 011).


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Obsahem je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz