Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
  • Lektor

  • Popis
    Ing. Ilona Součková - působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy
  • Místo konání

  • Region:
    ONLINE
  • Adresa:
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE

Odborný program semináře:
* Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
* Definice opravy hmotného majetku
* Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
* Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
* Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
* Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
* Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
* Technické zhodnocení na majetku odpisovaného mimořádnými odpisy, technické zhodnocení na nemovité kulturní památce
* Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
* Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
* Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví
* Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
* Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
* Nástavby, přístavby, stavební úpravy
* Rekonstrukce, modernizace
* Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
* Důsledky zrušení daňové kategorie nehmotného majetku
* Technické zhodnocení nehmotného majetku – režim před a po novele ZDP č. 609/2020 Sb.
* Judikatura Nejvyššího správního souduPřednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.V případě legilativních změn bude mimořádná pozornost věnována posledním úpravám zákona a jejich důsledkům v souvislosti s daným tématickým zaměřením. Obdobně bude pozornost věnována případným změnám provedeným v Pokynu Generálního finančního ředitelství D-59 – tj. novely původního Pokynu D-22.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.