IT Service Management (Správa IT služeb) (CZ)

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Mgr. Jiří Pilný - Agilní nadšenec, lektor ITIL4, DevOps, PRINCE2, IPMA, SCRUM.

  Bohaté zkušenosti ve své praxi získával na manažerských pozicích ve veřejné správě i soukromém sektoru. V posledních letech se věnoval hlavně projektům ve společnosti Microsoft a několik let řídil projekty ve Statutárním městě Liberec.

  Výhodou Jirkových školení je, že dokáže zábavnou formou předat teorii, připravit případové studie zákazníkovi na míru, využivat vizualizacegamifikace a humoru

  15 let praxe se standardy IT Service Managementu, ITIL, řízení projektů či jako Game Leader pro byznys simulace.
  Mezi jeho nejúspěšnější projekty patří Úřad online, Parking Liberec, MS Nástroje pro řízení rozpočtu, investic, dotací, PRINCE2® Accelerator (SW řešení dle metodiky PRINCE2).
 • Místo konání

 • Region:
  ONLINE
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  2 dny
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu IT Service Management (Správa IT služeb) (CZ)

Popis kurzu

Správa IT služeb (ITSM) je soubor osvědčených postupů a zásad pro správu a poskytování služeb informačních technologií organizaci nebo jejím zákazníkům. Cílem ITSM je poskytovat vysoce kvalitní IT služby, které splňují potřeby podniku, a zároveň optimalizovat využití zdrojů a minimalizovat náklady.Školení je navrženo tak, aby studentům představilo klíčové pojmy, terminologii a osvědčené postupy pro vytváření a zlepšování kvality IT služeb v celé organizaci.

Kurz Vás seznámí se základy správy IT služeb (IT Service Managementu) a se systémem vytváření hodnoty služeb.  Dozvíte se o moderních pracovních přístupech jako je Agile, DevOps, Kanban a Lean a o tradičním procesním řízení. Ukážeme si flexibilní provozního model založený na vytváření kvalitních služeb. 

Cíle kurzu

Cílem kurzu IT Service Management je poskytnout studentům komplexní pochopení principů, konceptů a osvědčených postupů ITSM. Kurz pokrývá různé rámce ITSM, jako jsou ITIL, Kaizen, Agile, DevOps aj. a jejich aplikaci v reálných scénářích.

 • Poznáte koncept poskytování IT služeb.

 • Naučíte se používat jednotnou terminologii.

 • Porozumíte různým přístupům.

 • Poznáte vybrané praktiky a jejich způsob použití.

Určeno pro

Kurz je určen pro veřejný sektor i soukromou sféru.

 • Projektoví manageři

 • Projektoví inženýři

 • ITSM profesionálové

 • IT Support

 • IT manageři

 • CIO, CEO, CFO  (C level Management)

 • Architekti, konzultanti vývojáři

Obsah kurzu

Kurz poskytne praktické znalosti a dovednosti v procesech ITSM, jako je správa service desku, správa incidentů, správa problémů, správa změn, správa verzí, správa konfigurace, správa úrovně služeb a správa aktiv IT. 

 • Základní koncepty IT Service Managementu

 • Hodnoty a principy IT Service Managementu

 • 5P IT Service Managementu 

 • Procesní management 

 • Strategie 

  • Portfolio

  • Vývoj

  • Nasazení

  • Provoz • Architektura

 • Řízení změn a projektů

 • Kontinuální zlepšování  - Kaizen

 • Agilita 

 • DevOps

 • Kanban

 • SCRUM

 • LEAN

 • MVP - Minimum Viable Product


Při kurzu jsou použity inovativní školící metody. Používáme  případové studie, gamifikace, vizualizace, videoprojekci.

Předpoklady

Kurz je určen pro všechny se zájmem o fungování IT.

Studijní materiály

Školící materiály jsou v českém jazyce

Návaznosti

ITIL® 4 Foundation + zkouška, ITIL® 4 Foundation + zkouška (2 pokusy)
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz