Daňový řád pro účetní a ekonomické profese

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  4255489
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Zdeněk Burda- Ing. Zdeněk Burda je daňový poradce (č. 1865), členem Komory daňových poradců je již od roku 1995, v období 2011 až 2012 působil jako člen Prezidia Komory daňových poradců. Byl též členem disciplinární komise, zkušebním komisařem a v současné době aktivně pracuje jako člen sekce správy daní KDP ČR. Vyjma daňového poradenství se zabývá také publikační činností. Ve vlastní firmě BD Consult, s.r.o. se specializuje především na spory s finančními orgány (postupy k odstranění pochybností, kontroly, odvolání, žaloby na finanční orgány). Kromě školení ve vlastních firmách pak přednáší např. pro vzdělávací společnost 1. VOX a.s., a též na vysoké škole CEVRO ad.
 • Místo konání

 • Region:
  ONLINE
 • Adresa:
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu Daňový řád pro účetní a ekonomické profese

Cíle kurzu

Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům daní.

Obsah kurzu

Postup k odstranění pochybností aneb zadržování nadměrného odpočtu DPH správcem daně:

Dokdy může být zahájen postup k odstranění pochybností • jak konkrétní musí být výzva k jeho zahájení • rozsah dokladů, které mohou být vyžadovány • obrana proti nezákonnému postupu pro odstranění pochybností • délka trvání postupu pro odstranění pochybností.


Daňová kontrola:

Zahájení a rozsah daňové kontroly • rozšíření, opakování daňové kontroly • namátková kontrola • neumožnění kontroly • průběh kontroly, práva a povinnosti daňových subjektů a správce daně • nesouhlas s průběhem kontroly • závěr kontroly • judikatura.


Zastupování daňových subjektů:

Zástupce • zmocněnec • odborný konzultant • náležitosti plné moci.


Doručování:

Komu a jak je doručováno • účinky doručení • žádost o neúčinnost doručení • doručování poštou • doručování do datových schránek.


Nečinnost správce daně:

Obrana proti ní • nedodržování lhůt.


Sankce při porušení povinností daňového subjektu:

Pokuty • penále • úrok z prodlení • posečkání daně a povolení platit daň ve splátkách.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz