55042 SharePoint 2013 Business Intelligence

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  3 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  24

Popis kurzu 55042 SharePoint 2013 Business Intelligence

55042 SharePoint 2013 Business Intelligence

Students will learn to work with all the associated SharePoint business intelligence services including PerformancePoint Service, Excel Services, Business Connectivity Services, and Visio Services.

TARGET AUDIENCE
This course is intended for power users, business intelligence developers and IT professionals that will be involved with the design, development and maintenance of SharePoint 2013 business intelligence solutions.

COURSE OBJECTIVES
After completing this course, students will be able to:
• Browse the data within the cube using SQL Server Management Studio.
• Browse data using Visual Studio 2013.
• Connect to a tabular source, import tables, and explore the data.
• Explore the options and settings available within the new SharePoint 2013 Central Administration.
• Create a new web application and business intelligence site while exploring the features of both.
• Create a SharePoint library to hold Excel workbooks and explore trusted file locations.
• Utilize the Power View add-in for Excel.
• Create an Excel workbook with a parameter and save it to a SharePoint document library.
• Add Web Apps to a webpage.
• Explore the Dashboard Designer interface and know how to create and configure a data source.
• Create and configure a standard KPI and a scorecard.
• Create and configure a leaf KPI and a scorecard.
• Create two blank KPI’s and then roll them into an objective KPI.
• Create and configure an analytic chart and an analytic grid, add them to a dashboard, deploy them to SharePoint, and explore the options available.
• Create and configure a filter, and tie the filter into both the analytic chart and analytic grid created earlier.
• Create and configure a cascading filter and then tie it into a new analytic chart and grid.
• Create a Time Intelligence data connection, a Time Intelligence filter, and create a report using both.
• Create four copies of the Objective Scorecard, configure settings in each of the four copies, and deploy them to SharePoint in a dashboard.
• Create a new leaf KPI and use that KPI in two new scorecards, one with a filter configured, and one without.
• Create a new dashboard with two pages and review editing options.

Top
COURSE OUTLINE
1 - COURSE OVERVIEW
Introduction
Course Materials
Facilities
Prerequisites
What We'll Be Discussing

2 - THE BUSINESS INTELLIGENCE STACK
Business Intelligence in Three Ways
SQL 2012 Business Intelligence
New 2013 SharePoint Business Intelligence Features
New 2013 PowerPivot in Excel Features
Lab : The Business Intelligence Stack

3 - SHAREPOINT 2013 BUSINESS INTELLIGENCE CENTER
New 2013 SharePoint Central Administration
New 2013 Business Intelligence Center
Permissions and Roles
Included Document Library and List Apps
Lab : SharePoint 2013 Business Intelligence Center

4 - SHAREPOINT 2013 EXCEL SERVICES
New 2013 Excel Services Features
Core Components
Excel Web Access (EWA)
What Excel Web Access is Not
Differences in the Browser vs. Desktop
SharePoint Libraries to Store Workbooks
Power View Add-in for Excel
The Save and Share Process
Excel Web App
Best Practices
Lab : SharePoint 2013 Excel Services

5 - SHAREPOINT 2013 PERFORMANCEPOINT 2013
New 2013 Overview of PerformancePoint Services
Dashboard Designer
Data Sources
Indicators
KPIs
Visual Reports
Filters
Scorecards
Dashboards
Lab : SharePoint 2013 PerformancePoint 2013

6 - SHAREPOINT 2013 VISIO SERVICES
New 2013 Visio Services Features
Visio Graphics Service
Visio Drawings in the Browser
Visio Web Access Web Part
Visio Drawings with Data Connections
Lab : SharePoint 2013 Visio Services

7 - POWERPIVOT
New 2013 PowerPivot Features
PowerPivot and Excel
PowerPivot and SharePoint
Enterprise Business Intelligence and PowerPivot
Importing Data
Enriching Data
SharePoint Sharing
Lab : PowerPivot

8 - SHAREPOINT 2013 BUSINESS CONNECTIVITY SERVICES
New 2013 Business Connectivity Service Features
What is Business Connectivity Services?
BCS Terminology
BCS Security
Using SharePoint Designer 2013 with BCS
Surfacing the BCS Data
Lab : SharePoint 2013 Business Connectivity Services

9 - DASHBOARDS
Dashboard Migration
Three Types of Dashboards
Successful Dashboards
Tables or Graphs
Types of Graphs
Choosing a Chart Type
Key Performance Indicators
Pitfalls In Dashboard Design
Microsoft Report Builder 3.0
Plan Your Reports
Datasets
New 2013 SharePoint Designer Features
SharePoint Web Apps
Lab : Dashboards

Actual course outline may vary depending on offering center. Contact your sales representative for more information.
Objednat účast na kurzu - 55042 SharePoint 2013 Business Intelligence
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.