20762 Developing SQL Databases

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 20762 Developing SQL Databases

20762-1 Developing SQL Databases

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop a Microsoft SQL Server database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server product features and tools related to developing a database.

PREREQUISITES
Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality; Working knowledge of Transact-SQL; Working knowledge of relational databases.
Top
TARGET AUDIENCE
The primary audience for this course is IT Professionals who want to become skilled on SQL Server product features and technologies for implementing a database.

The secondary audiences for this course are individuals who are developers from other product platforms looking to become skilled in the implementation of a SQL Server database.

COURSE OBJECTIVES
After completing this course, students will be able to:

Design and Implement Tables.
Describe advanced table designs
Ensure Data Integrity through Constraints.
Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes
Design and Implement Views.
Design and Implement Stored Procedures.
Design and Implement User Defined Functions.
Respond to data manipulation using triggers.
Design and Implement In-Memory Tables.
Implement Managed Code in SQL Server.
Store and Query XML Data.
Work with Spatial Data.
Store and Query Blobs and Text Documents.

Top
COURSE OUTLINE
1 - INTRODUCTION TO DATABASE DEVELOPMENT
Introduction to the SQL Server Platform
SQL Server Database Development Tasks

2 - DESIGNING & IMPLEMENTING TABLES
Designing Tables
Data Types
Working with Schemas
Creating and Altering Tables
Lab: Designing and Implementing Tables

3 - ADVANCED TABLE DESIGNS
Partitioning data
Compressing Data
Temporal Tables
Lab: Using Advanced Table Designs

4 - ENSURING DATA INTEGRITY THROUGH CONSTRAINTS
Enforcing data Integrity
Implementing Domain Integrity
Implementing Entity and Referential Integrity
Lab: Using Data Integrity Through Constraints

5 - INTRODUCTION TO INDEXES
Core Indexing Concepts
Data Types and Indexes
Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
Single Column and Composite Indexes
Lab : Implementing Indexes

6 - DESIGNING OPTIMIZED INDEX STRATEGIES
Index Strategies
Managing Indexes
Execution Plans
The Database Engine Tuning Advisor
Query Store
Lab : Optimizing Indexes

7 - COLUMNSTORE INDEXES
Introduction to Columnstore Indexes
Creating Columnstore Indexes
Working with Columnstore Indexes
Lab : Using Columnstore Indexes

8 - DESIGNING AND IMPLEMENTING VIEWS
Introduction to Views
Creating and Managing Views
Performance Considerations for Views
Lab : Designing and Implementing Views

9 - DESIGNING AND IMPLEMENTING STORED PROCEDURES
Introduction to Stored Procedures
Working with Stored Procedures
Implementing Parameterized Stored Procedures
Controlling Execution Context
Lab: Designing and Implementing Stored Procedures

10 - DESIGNING AND IMPLEMENTING USER-DEFINED FUNCTIONS
Overview of Functions
Designing and Implementing Scalar Functions
Designing and Implementing Table-Valued Functions
Considerations for Implementing Functions
Alternatives to Functions
Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

11 - RESPONDING TO DATA MANIPULATION VIA TRIGGERS
Designing DML Triggers
Implementing DML Triggers
Advanced Trigger Concepts
Lab: Responding to Data Manipulation by Using Triggers

12 - USING IN-MEMORY TABLES
Memory-Optimized Tables
Natively Compiled Stored Procedures
Lab : Using In-Memory Database Capabilities

13 - IMPLEMENTING MANAGED CODE IN SQL SERVER
Introduction to CLR Integration in SQL Server
Implementing and Publishing CLR Assemblies
Lab : Implementing Managed Code in SQL Server

14 - STORING AND QUERYING XML DATA IN SQL SERVER
Introduction to XML and XML Schemas
Storing XML Data and Schemas in SQL Server
Implementing the XML Data Type
Using the Transact-SQL FOR XML Statement
Getting Started with XQuery
Shredding XML
Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server

15 - STORING AND QUERYING SPATIAL DATA IN SQL SERVER
Introduction to Spatial Data
Working with SQL Server Spatial Data Types
Using Spatial Data in Applications
Lab : Working with SQL Server Spatial Data

16 - STORING AND QUERYING BLOBS AND TEXT DOCUMENTS IN SQL SERVER
Considerations for BLOB Data
Working with FILESTREAM
Using Full-Text Search
Lab : Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server

17 - SQL SERVER CONCURRENCY
Concurrency and Transactions
Locking Internals
Lab : SQL Server Concurrency

18 - PERFORMANCE AND MONITORING
Extended Events
Working with extended Events
Live Query Statistics
Optimize Database File Configuration
Metrics
Lab : Monitoring, Tracing, and Baselining

Actual course outline may vary depending on offering center. Contact your sales representative for more information.
Objednat účast na kurzu - 20762 Developing SQL Databases
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.