20761 Querying Data with Transact SQL

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 20761 Querying Data with Transact SQL

20761 Querying Data with Transact SQL

The main purpose of this course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence.

PREREQUISITES
Working knowledge of relational databases; Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
Top
TARGET AUDIENCE
The primary target audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals.

COURSE OBJECTIVES
After completing this course, students will be able to:
• Describe key capabilities and components of SQL Server 2016.
• Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
• Write a single table SELECT statement.
• Write a multi-table SELECT statement.
• Write SELECT statements with filtering and sorting.
• Describe how SQL Server uses data types.
• Write DML statements.
• Write queries that use built-in functions.
• Write queries that aggregate data.
• Write subqueries.
• Create and implement views and table-valued functions.
•Use set operators to combine query results.
•Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
•Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
•Create and implement stored procedures.
•Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code.

Top
COURSE OUTLINE
1 - INTRODUCTION TO MICROSOFT SQL SERVER 2016
The Basic Architecture of SQL Server
SQL Server Editions and Versions
Getting Started with SQL Server Management Studio
Lab: Working with SQL Server 2016 Tools

2 - INTRODUCTION TO T-SQL QUERYING
Introducing T-SQL
Understanding Sets
Understanding Predicate Logic
Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
Lab: Introduction to Transact-SQL Querying

3 - WRITING SELECT QUERIES
Writing Simple SELECT Statements
Eliminating Duplicates with DISTINCT
Using Column and Table Aliases
Writing Simple CASE Expressions
Lab: Writing Basic SELECT Statements

4 - QUERYING MULTIPLE TABLES
Understanding Joins
Querying with Inner Joins
Querying with Outer Joins
Querying with Cross Joins and Self Joins
Lab: Querying Multiple Tables

5 - SORTING AND FILTERING DATA
Sorting Data
Filtering Data with Predicates
Filtering with TOP and OFFSET-FETCH
Working with Unknown Values
Lab: Sorting and Filtering Data

6 - WORKING WITH SQL SERVER 2016 DATA TYPES
Introducing SQL Server 2016 Data Types
Working with Character Data
Working with Date and Time Data
Lab: Working with SQL Server 2016 Data Types

7 - USING DML TO MODIFY DATA
Inserting Data
Modifying and Deleting Data
Lab: Using DML to Modify Data

8 - USING BUILT-IN FUNCTIONS
Writing Queries with Built-In Functions
Using Conversion Functions
Using Logical Functions
Using Functions to Work with NULL
Lab: Using Built-In Functions

9 - GROUPING AND AGGREGATING DATA
Using Aggregate Functions
Using the GROUP BY Clause
Filtering Groups with HAVING
Lab: Grouping and Aggregating Data

10 - USING SUBQUERIES
Writing Self-Contained Subqueries
Writing Correlated Subqueries
Using the EXISTS Predicate with Subqueries
Lab: Using Subqueries

11 - USING TABLE EXPRESSIONS
Using Views
Using Inline Table-Valued Functions
Using Derived Tables
Using Common Table Expressions
Lab: Using Table Expressions

12 - USING SET OPERATORS
Writing Queries with the UNION Operator
Using EXCEPT and INTERSECT
Using APPLY
Lab: Using Set Operators

13 - USING WINDOWS RANKING, OFFSET, AND AGGREGATE FUNCTIONS
Creating Windows with OVER
Exploring Window Functions
Lab: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

14 - PIVOTING AND GROUPING SETS
Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
Working with Grouping Sets
Lab: Pivoting and Grouping Sets

15 - EXECUTING STORED PROCEDURES
Querying Data with Stored Procedures
Passing Parameters to Stored procedures
Creating Simple Stored Procedures
Working with Dynamic SQL
Lab: Executing Stored Procedures

16 - PROGRAMMING WITH T-SQL
T-SQL Programming Elements
Controlling Program Flow
Lab: Programming with T-SQL

17 - IMPLEMENTING ERROR HANDLING
Implementing T-SQL error handling
Implementing structured exception handling
Lab: Implementing Error Handling

18 - IMPLEMENTING TRANSACTIONS
Transactions and the database engines
Controlling transactions
Lab: Implementing Transactions

Actual course outline may vary depending on offering center. Contact your sales representative for more information.
Objednat účast na kurzu - 20761 Querying Data with Transact SQL
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.