20483 Programming in C#

 • Místo konání

 • Region:
  ONLINE
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 20483 Programming in C#

20483 Programming in C#

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C# language.

TARGET AUDIENCE
This course is intended for experienced developers who already have programming experience in C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic®, or Java and understand the concepts of object-oriented programming.


This course is not designed for students who are new to programming; it is targeted at professional developers with at least one month of experience programming in an object-oriented environment.

COURSE OBJECTIVES
After completing this course, students will be able to:

•Describe the core syntax and features of C#.
•Create and call methods, catch and handle exceptions, and describe the monitoring requirements of large-scale applications.
•Implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application.
•Create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections.
•Use inheritance to create a class hierarchy, extend a .NET Framework class, and create generic classes and methods.
•Read and write data by using file input/output and streams, and serialize and deserialize data in different formats.
•Create and use an entity data model for accessing a database and use LINQ to query and update data.
•Use the types in the System.Net namespace and WCF Data Services to access and query remote data.
•Build a graphical user interface by using XAML.
•Improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.
•Integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application.
•Examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate code at runtime, and manage assembly versions.
•Encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

Top
COURSE OUTLINE
1 - REVIEW OF C# SYNTAX
Overview of Writing Applications using C#
Datatypes, Operators, and Expressions
C# Programming Language Constructs
Lab : Developing the Class Enrolment Application

2 - CREATING METHODS, HANDLING EXCEPTIONS, AND MONITORING APPLICATIONS
Creating and Invoking Methods
Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
Handling Exceptions
Monitoring Applications
Lab : Extending the Class Enrolment Application Functionality

3 - DEVELOPING THE CODE FOR A GRAPHICAL APPLICATION
Implementing Structs and Enums
Organizing Data into Collections
Handling Events
Lab : Writing the Code for the Grades Prototype Application

4 - CREATING CLASSES AND IMPLEMENTING TYPE-SAFE COLLECTIONS
Creating Classes
Defining and Implementing Interfaces
Implementing Type-safe Collections
Lab : Adding Data Validation and Type-safety to the Grades Application

5 - CREATING A CLASS HIERARCHY BY USING INHERITANCE
Creating Class Hierarchies
Extending .NET Framework Classes
Creating Generic Types
Lab : Refactoring Common Functionality into the User Class

6 - READING AND WRITING LOCAL DATA
Reading and Writing Files
Serializing and Deserializing Data
Performing I/O Using Streams
Lab : Generating the Grades Report

7 - ACCESSING A DATABASE
Creating and Using Entity Data Models
Querying Data by Using LINQ
Updating Data by Using LINQ
Lab : Retrieving and Modifying Grade Data

8 - ACCESSING REMOTE DATA
Accessing Data Across the Web
Accessing Data in the Cloud
Lab : Retrieving and Modifying Grade Data in the Cloud

9 - DESIGNING THE USER INTERFACE FOR A GRAPHICAL APPLICATION
Using XAML to Design a User Interface
Binding Controls to Data
Styling a User Interface
Lab : Customizing Student Photographs and Styling the Application

10 - IMPROVING APPLICATION PERFORMANCE AND RESPONSIVENESS
Implementing Multitasking by using Tasks and Lambda Expressions
Performing Operations Asynchronously
Synchronizing Concurrent Access to Data
Lab : Improving the Responsiveness and Performance of the Application

11 - INTEGRATING WITH UNMANAGED CODE
Creating and Using Dynamic Objects
Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources
Lab : Upgrading the Grades Report

12 - CREATING REUSABLE TYPES AND ASSEMBLIES
Examining Object Metadata
Creating and Using Custom Attributes
Generating Managed Code
Versioning, Signing and Deploying Assemblies
Lab : Specifying the Data to Include in the Grades Report

13 - ENCRYPTING AND DECRYPTING DATA
Implementing Symmetric Encryption
Implementing Asymmetric Encryption
Lab : Encrypting and Decrypting Grades Reports

Actual course outline may vary depending on offering center. Contact your sales representative for more information.
Objednat účast na kurzu - 20483 Programming in C#
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.