10267 Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 10267 Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010

10267 Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010

This course provides knowledge and skills on developing Web applications by using Microsoft Visual Studio 2010.

PŘEDPOKLADY
Before attending this course, students must have at least one month of experience in .NET technologies. In addition to their professional experience, students who attend this training should have the following technical knowledge:
Knowledge of HTML or DHTML, including:
*Tables
*Images
*Forms
Programming experience using Visual Basic .NET or Visual C# .NET, including:
*Declaring variables
*Using loops
*Using conditional statements

CÍLOVÁ SKUPINA
This course is intended for Web developers who are beginners and have knowledge of Hypertext Markup Language (HTML) or Dynamic HTML (DHTML), along with some knowledge of a scripting language such as Visual Basic Scripting Edition or Microsoft Jscript.
Students are required to have the following skills:
*Ability to construct a simple Web page using a Microsoft or 3rd Party tool. For example, create or customize a Web Page on a SharePoint site.

TÉMATA KURZU
After completing this course, students will be able to:
- Explore ASP.NET Web applications in Microsoft Visual Studio 2010.
- Create Web applications by using Microsoft Visual Studio 2010 and Microsoft .NET–based languages.
- Create a Microsoft ASP.NET Web Form.
- Add functionality to a Microsoft ASP.NET Web Form.
- Implement master pages and user controls.
- Validate user input.
- Debug Microsoft ASP.NET Web applications.
- Manage data in an ASP.NET 3.5 Web application.
- Manage data access tasks by using LINQ.
- Manage data by using ASP.NET Dynamic Data.
- Create a Microsoft ASP.NET AJAX application.
- Consume and Windows Communication Foundation (WCF) services.
- Manage state in Web applications.
- Configure and deploy a Microsoft ASP.NET Web application.
- Secure a Microsoft ASP.NET Web application.
- Implement new technologies supported by Visual Studio 2010 for Web development.

OSNOVA KURZU
1 - EXPLORING MICROSOFT ASP.NET WEB APPLICATIONS IN MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010
Introduction to the .NET Framework
Overview of ASP.NET
Overview of the Lab Application
Lab : There are no labs for this module

2 - CREATING WEB APPLICATIONS BY USING MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 AND MICROSOFT .NET–BASED LANGUAGES
Choosing a Programming Language
Overview of Visual Studio 2010
Creating a Simple Web Application
Lab : Creating Web Applications by Using Microsoft Visual Studio 2010 and Microsoft .NET–Based Languages

3 - CREATING A MICROSOFT ASP.NET WEB FORM
Creating Web Forms
Adding and Configuring Server Controls in a Web Form
Lab : Creating a Microsoft ASP.NET Web Form

4 - ADDING FUNCTIONALITY TO A MICROSOFT ASP.NET WEB FORM
Working with Code-Behind Files
Handling Server Control Events
Creating Classes and Components by Using Visual Studio 2010
Handling Page Events
Lab : Adding Functionality to a Microsoft ASP.NET Web Form

5 - IMPLEMENTING MASTER PAGES AND USER CONTROLS
Creating Master Pages
Adding User Controls to an ASP.NET Web Form
Lab : Implementing Master Pages and User Controls

6 - VALIDATING USER INPUT
Overview of User Input Validation
ASP.NET Validation Controls
Validating Web Forms
Lab : Validating User Input

7 - TROUBLESHOOTING MICROSOFT ASP.NET WEB APPLICATIONS
Debugging in ASP.NET
Tracing in ASP.NET
Lab : Debugging Microsoft ASP.NET Web Applications

8 - MANAGING DATA IN AN MICROSOFT ASP.NET 4.0 WEB APPLICATION
Overview of ADO.NET
Connecting to a Database
Managing Data
Lab : Managing Data in an ASP.NET 4.0 Web Application

9 - MANAGING DATA ACCESS TASKS BY USING LINQ
Overview of LINQ
Managing XML Data by Using LINQ to XML
Managing SQL Data by Using LINQ to SQL and LINQ to Entities
Lab : Managing Data Access Tasks by Using LINQ

10 - MANAGING DATA BY USING MICROSOFT ASP.NET DYNAMIC DATA
Overview of ASP.NET Dynamic Data
Applying ASP.NET Dynamic Data
Customizing ASP.NET Dynamic Data Applications
Lab : Managing Data by Using ASP.NET Dynamic Data

11 - CREATING A MICROSOFT ASP.NET AJAX-ENABLED WEB FORMS APPLICATION
Introduction to Ajax
Creating an ASP.NET Ajax Application by Using the Ajax Features for ASP.NET
Extending an ASP.NET Web Forms Application by Using the Ajax Control Toolkit
Lab : Creating a Microsoft ASP.NET Ajax-Enabled Web Forms Application

12 - CONSUMING MICROSOFT WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION SERVICES
Overview of Windows Communication Foundation Services
Calling Windows Communication Foundation Services
Working with WCF Data Services
Lab : Consuming Windows Communication Foundation Services

13 - MANAGING STATE IN WEB APPLICATIONS
State Management
ASP.NET Profiles
ASP.NET Caching
Lab : Managing State in Web Applications

14 - CONFIGURING AND DEPLOYING A MICROSOFT ASP.NET WEB APPLICATION
Configuring an ASP.NET Web Application
Deploying an ASP.NET Web Application
Lab : Configuring and Deploying a Microsoft ASP.NET Web Application

15 - SECURING A MICROSOFT ASP.NET WEB APPLICATION
Overview of Web Application Security
Declaratively Configuring Authentication and Authorization
Working Programmatically with Authentication and Authorization
Lab : Securing a Microsoft ASP.NET Web Application

16 - IMPLEMENTING ADVANCED TECHNOLOGIES SUPPORTED BY MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 FOR WEB DEVELOPMENT
Working with the ASP.NET MVC 2 Framework
Working with Silverlight 4
Lab : Implementing Advanced Technologies Supported by Microsoft Visual Studio 2010 for Web Development

SOUVISEJÍCÍ
Související certifikace
MCPD on Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Microsoft .Net Framework 4, Web Applications Development

Související zkoušky
MCTS: Microsoft .Net Framework 4, Web Applications Development

Objednat účast na kurzu - 10267 Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.