Výuka francouzštiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    44670

Popis jazykového kurzu na míru Výuka francouzštiny

* Výuka probíhá v prostorách Vaší firmy.
* Lektoři dochází v pravidelných časech dle smlouvy.
* Bude-li lektor nemocen nebo bude-li mít jiný závažný důvod nepřítomnosti nahradí jej naše agentura jiným lektorem po dobu nezbytně nutnou.
* V případě nespokojenosti po stránkách interpretace výuky, vystupování či znalosti jazyka bude lektor na žádost vyměněn.
* Výuka probíhá ve všedních dnech, pokud není na žádost ujednáno jinak od 7:00 do 19:00 hodin