Výuka cizích jazyků pro firemní klienty na území celé ČR

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    53150

Popis jazykového kurzu na míru Výuka cizích jazyků pro firemní klienty na území celé ČR

Výuka pro firmy, podniky, organizace a zájmové skupiny probíhá vždy v čase, frekvenci a prostředí, které si sami určíte. Kurzy tedy mohou probíhat přímo u Vás na pracovišti, ale pokud k tomu nemáte vhodné podmínky můžete samozřejmě docházet do našich učeben. Výuka se může konat 1x nebo 2x za týden, popřípadě častěji. Čas výuky může navazovat na Vaši pracovní dobu, částečně do ní zasahovat, popřípadě jí předcházet. Učebnice stanovíme vždy po konzultaci s Vámi tak, aby co nejlépe vyhovovaly určenému vzdělávacímu cíli.

Podnikové kurzy zajišťujeme pro klienty na území celé Moravy, a díky naší spolupráci s jazykovým studiem ULRYCH i v Praze. Ve spolupráci s jazykovým studiem ULRYCH zajišťujeme také výuku v Komerční bance, a.s. v regionech celé Moravy a východních Čech.

Kurzovné pro firemní a podnikové kurzy se pohybuje v rozmezí od Kč 290,- do Kč 450,- za jednu 45-ti minutovou vyučovací hodinu. Výše kurzovného závisí na pokročilosti posluchačů, časové náročnosti kurzu, specializaci kurzu, celkovém počtu posluchačů v kurzu, celkovém počtu objednaných výukových hodin, dostupnosti místa konání kurzu atd. Cena je uvedena bez 5% DPH.

Chtěli bychom Vám také nabídnout nyní velmi oblíbenou formu výuky vhodnou zejména pro Váš vrcholový management. Vzhledem k velké a nepravidelné časové zaneprázdněnosti pracovníků na vedoucích místech, nabízíme pro tyto posluchače individuální výuku s proměnlivou dobou konání výuky. Tento systém umožňuje přesuny termínů výuky tak, aby posluchač nezameškával zbytečně hodiny, např. z důvodů služebních cest apod.