Stručný přehled zkoušek z angličtiny

Popis jazykového kurzu na míru Stručný přehled zkoušek z angličtiny

CAMBRIDGE EXAMS

Jsou ve světě nejznámější mezinárodně uznávané zkoušky. Platí bez časového omezení. Skládají se na British Council, Politických vězňů 13, Praha 1.

I. obecná angličtina

First Certificate in English (FCE - Level 3) je nejrozšířenější zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, která vyžaduje značnou jazykovou znalost. Je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu - styk s veřejností nebo sekretářské práce v bankovnictví, aeroliniích, stravování, vzdělávacích institucích atd. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 - 600 hodin studia.

Certificate in Advanced English (CAE- Level 4) představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Spojeném království.

Certificate of Proficiency in English (CPE - Level 5) je nejvyšší a nejdéle používaná jazyková kvalifikace z této série zkoušek. Splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Spojeném království a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí.

II. obchodní angličtina

Tyto zkoušky prověřují znalost angličtiny pro obchodní účely. Jsou vhodné pro dospělé od 17 let, kteří již buď pracují nebo se připravují na práci v mezinárodním obchodním prostředí.

BEC Preliminary (dříve BEC 1) je zkouškou pro uchazeče na základním a mírně pokročilém stupni znalosti a náročností odpovídá jazykovému testu Cambridge level 1 (PET). Je určena dospělým, kteří v obchodním prostředí pracují nebo se na takovouto práci připravují.

BEC Vantage (dříve BEC 2) je zkouška pro pokročilé uchazeče, kteří pracují nebo se připravují k práci v mnoha oblastech obchodní činnosti, od všeobecné kancelářské práce po výrobu a finanční služby. Tato zkouška odpovídá stupni Cambridge level 3 (FCE).

BEC Higher (dříve BEC 3) je zaměřená na studenty, kteří již mají obchodní či administrativní schopnosti. Od uchazečů na tomto stupni se očekává, že zvládnou složité jazykové struktury a ovládají širokou slovní zásobu. Tato zkouška odpovídá stupni znalosti Cambridge level 4 (CAE).

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA z angličtiny

Zkouška je zaměřena na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR v dané jazykové úrovni.
Zkouška je uznávána na území ČR.

Písemná část Státní základní jazykové zkoušky se skládá v našich učebnách , ústní část pak v Jazykové škole hl.m. Prahy, Školská 15, Praha 1.

Státní základní jazyková zkouška (SZJZ) - požaduje se znalost na vyšší středně pokročilé úrovni (cca na úrovni FCE).

Státní všeobecná jazyková zkouška (SVJZ) - požaduje se znalost na pokročilé úrovni (cca na úrovni mezi zkouškami FCE a CAE).
Hlavní obtížnost zkoušky spočívá v požadavku důkladné znalosti reálií anglicky mluvících zemí (geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a
nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností zejména kulturního a politického života). Zkouška je jazykovou kvalifikací pedagogů pro výuku
angličtiny na základních a středních školách.

TOEFL

(Test Of English as a Foreign Language)
Je jazyková zkouška vyžadovaná především americkými univerzitami od studentů, jejichž mateřským jazykem není angličtina.
Platnost zkoušky je omezena na 2 roky. Zkouška není klasicky rozdělena do jednotlivých znalostních úrovní.
Výsledkem zkoušky je dosažení určitého počtu bodů. Požadované množství bodů pro různé typy studia se student dozví od příslušné univerzity.
TOEFL se absolvuje pouze na počítači. Testování trvá 4 hodiny a skládá se ze čtyř částí: poslech, gramatika, porozumění čtenému textu a eseje.
Zkouška se skládá na Fulbrightově komisi, hotel Olšanka, Táboritská 23,130 87 Praha 3

STANAG 6001

Zkouška STANAG je komplexní jazykovou zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev.
Z hlediska praktického využití anglického jazyka se klade důraz na komunikativní přístup, tj. na poslech a ústní projev.
Tato jazyková zkouška je určena především pro pracovníky v resortu Ministerstva obrany a studenty vojenských škol. Zkouška je dále zařazena do seznamu zkoušek z cizích jazyků, které dle usnesení vlády musí splnit náměstci ministrů, vrchní ředitelé, ředitelé odborů a vybraný okruh zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy.

Zkouška se skládá v Institutu jazykové přípravy Vojenské akademie v Brně, tř. Generála Píky 2, 613 00 Brno

STANAG Level I - je komplexní zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na elementární úrovni. Vyžaduje se schopnost komunikace na běžná společenská témata. Předpokládá se znalost základních gramatických struktur na úrovni základní až
mírně pokročilé.

STANAG Level II - je komplexní zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na středně pokročilé úrovni. Osvojené znalosti by měly umožnit komunikaci na běžná společenská témata a na obecná vojenská témata.
Při zkoušce se vždy přihlíží ke specializaci zkoušeného. Zkouška předpokládá znalost gramatických struktur na úrovni středně pokročilé.

STANAG Level III - tato zkouška je testem ověřujícím vysoce specializovanou a odbornou jazykovou přípravu.
Oproti skupině I a II jsou zařazeny další studijní požadavky. Během studia je výrazně posilován prvek samostatnosti.
Předpokladem pro zvládnutí zkoušky je např. porozumění běžné slovní zásobě v mediích (zprávy CNN, BBC aj.), schopnost tlumočení z cizího jazyka do mateřského a naopak a používání odborné vojenské terminologie v rámci struktur NATO.
Kontaktovat dodavatele jazykového kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.