Upřesnit
Zvolit jazykovou školu
Vybrané: vše v

Ruština - Výpis jazykových kurzů na míru

Výpis 150 - chcete vidět všech 45219 kurzů zaregistrujte se
20 lekcí týdně již od 23.500 Kč Jedna z nejlepších škol v Petrohradu, založená roku 2003, nabízí kvalitní výuku ruského jazyka spojenou s poznáváním…
Metody výuky: kombinace klasické výuky gramatiky a jejího procvičování spolu s konverzací, připojení poslechu a cvičení reakce na poslech nebo video…
Kurz italštiny ve městě Riga pořádaný na škole Liden & Denz - Lotyšsko. Detailní informace o škole Liden & Denz a pořádaných kurzech…
Kurz čínštiny ve městě Riga pořádaný na škole Liden & Denz - Lotyšsko. Detailní informace o škole Liden & Denz a pořádaných kurzech…
Firemní kurzy Naše jazyková škola realizuje firemní výuku od roku 1992: spolupracujeme jak s velkými firmami, v nichž administrujeme skupinové i…
Proč by si nás vaše firma měla vybrat ke každé firmě přistupujeme individuálně, sestavíme vám přehlednou cenovou kalkulaci (výukovou jednotkou je…
Základní výukovou formou je INDIVIDUÁLNÍ A MIKROSKUPINOVÁ VÝUKA (2 - 3 osoby), která je uplatňována u všech typů studia. ŘÁDNÝ TYP studia je vázán na…
Nabízíme podnikové a firemní kurzy s výukou přímo na pracovišti. Všichni vyučující jsou aprobovaní učitelé příslušného jazyka. Rodilí mluvčí jsou…
francouzština, španělština, italština, ruština a jiné organizujeme dlouhodobě výuku ve více než 30 významných společnostech (reference jsou Vám k…
Výuka probíhá na Vašem pracovišti (popř. v místě Vašeho bydliště) - v čase, který si určíte. Kurzy jsou buď individuální nebo skupinové (zákazník…
Kurzy probíhají na pracovišti studenta nebo v našich učebnách (Praha 6 - Václavkova 26 a Praha 4 - Budějovická 5). Počet studentů ve skupině je 2 až…
Středoškolská učitelka, rodilá Ruska, s třicetiletou praxí výuky v Čechách, nabízí kurzy ruského jazyka jednotlivcům i firmám. Ceny dohodou.
Vy stanovíte cíle - my spolu vypracujeme strategii. Počet účastníků: 1 - ... Odborný jazyk - kurzy šité na míru - naše silná stránka.
* Výuka probíhá v prostorách Vaší firmy. * Lektoři dochází v pravidelných časech dle smlouvy. * Bude-li lektor nemocen nebo bude-li mít jiný závažný…
Jazykové kurzy mohou probíhat v učebnách naší školy v Salmovské ul. č. 7 v Praze 2, nebo přímo u Vás ve firmě či domácnosti. Vypracujeme…
Vzhledem k často limitovaným časovým možnostem našich klientů a s ohledem na specifické požadavky jednotlivých firem nabízíme skupinovou (3 a více…
výuka probíhá buď u nás ve škole nebo po dohodě u Vás na pracovišti čas a frekvenci si určujete sami možnost standardní nebo intenzivní formy…
Nabízíme kurzy pro všechny pokročilosti. Individuální výuka Tyto kurzy jsou určené především pro intenzivní studium, specifické studium, manažery a…
Vyučujeme jak obecný tak i odborný jazyk. Kurzy jsou "ušité na míru", navazujeme na aktuální znalosti studentů, výuka je přizpůsobena potřebám…
Firemní kurzy jsou kompletně připravené podle přání klienta. Zákazník zadá své požadavky: cíl výuky, intenzitu výuky, místo výuky (kurzy mohou…
Speciální kurzy probíhající přímo na pracovišti. Náplň kurzů je připravena podle přání zákazníka. Cena i délka trvání ujednána smluvně.
Vzhledem k různým nátokům si naši firemní klienti volí z následujících služeb: Vyučovaný jazyk Všeobecné nebo odborné zaměření jazykového kurzu…
Ruština pro začátečníky
S využitím nejnovějších poznatků z oboru výzkumů psychologie a schopností našeho mozku. Nejmodernější tzv. superlearningové pobytové jazykové kurzy s…
Jazykové kurzy vždy jeden víkend v měsíci s možností ubytování ( v Jablonci n.N, v Českém ráji apod.). Zájemci obdrží na požádání speciální informační…
Obecný jazykový kurz
Koncepce výuky vypracovaná na základě Vašich požadavků- vysokoškolsky vzdělaní lektoři se zahraniční praxí - příprava na státní a mezinárodní zkoušky-…
Nabízíme výuku desítky jazyků, i v dvojjazyčné kombinaci, k dispozici jsou i rodilí mluvčí. Výuka probíhá v intenzitě, délce, místě a způsobem, který…
Ruština pro středně pokročilé
Předměty jsou doučovány na úrovni ZŠ, SŠ a prvních ročníků VŠ (zde záleží na typu školy). Rozmyslete si: * Kdy by Vám doučování vyhovovalo. Snažte…
- vstupní testy, analýza potřeb a příprava optimálního výukového programu, - vedení přesné dokumentace, kvalita, flexibilita, - certifikát se zařazením…
Kurz pro dospělé
Při organizaci firemních kurzů preferujeme osobní setkání s objednatelem kurzu a také přímo se "studenty".Při osobním rozhovoru zjišťujeme informace,…
Při organizaci firemních kurzů preferujeme osobní setkání s objednatelem kurzu a také přímo se "studenty".Při osobním rozhovoru zjišťujeme informace,…
Výhody ? plynulý hovor ve zvoleném jazyce po dobu celého dne ? seznámení se s životním stylem země jejíž jazyk se studuje ? kontakt s cizinci z…
Prostřednictvím kvalifikových lektorů, keří jsou pravidelně školeni, usilujeme o harmonický rozvoj jazykových dovedností: porozumět cizojazyčnému…
Uvedené kurzy se mohou konat v budově jazykové školy. Pokud je to pro podnik výhodnější, dojíždějí naši lektoři vyučovat do místa určeného vedením…
2 vyuč. hodiny týdně
2 vyuč. hodiny týdně
Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a firmy. Kurzy jsou koncipovány jako dlouhodobé a soustavné studium cizího jazyka a program výuky je…
Student má právo zvolit si čas, místo, rozvrh a zaměření výuky i preferenci českého či zahraničního učitele zcela podle svých představ, studijní plán…
Čas, místo, rozvrh a zaměření výuky, obsazení kursu i preferenci českého či zahraničního učitele si určí organizace. Místo konání se předpokládá na…
Celoroční kurzy obecného jazyka rozvíjejí čtyři základní jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, poslech a hovor. Zvláštní důraz klademe na schopnost…
* Cíl Kurzu Kurz ruštiny pro začátečníky obsahuje učební látku zaměřenou k praktickému cíli, tj. dovést studenty postupně od jednoduchých dialogů ke…
* Cíl Kurzu Kurz ruštiny pro mírně pokročilé je svou učební látkou připraven pro studenty, kteří chtějí rozšířit své dosavadní jazykové znalosti.…
Nabízíme standardní kurzy ve třech úrovních znalostí. Profesionální přístup, osvědčené metody, příjemná atmosféra. Učebnice používané v kurzech:…
Rozsah a frekvenci výuky lze přizpůsobit požadavkům klienta a stanoveným cílům. Po obsahové stránce jsou kurzy připravovány na míru, dle aktuálních…
Příprava ke složení jazykových zkoušek dle usnesení vlády č.1088/2002 ze dne  6.11.2002. Jazyková příprava pro vedení kompletní administrativy v…
již 19 let nabízíme vysoce kvalitní výuku cizích jazyků pro firemní kolektivy i jednotlivce. Vedle výuky obecného jazyka se specializujeme na odborné…
1) CENOVÁ NABÍDKA PŘEKLADU DO CIZÍHO JAZYKA: Překlady rozdělujeme do tří kategorií A, B, a C dle obtížnosti. Kategorie - obtížnost A: 340 Kč/ NS…