RÉTORIKA A KOMUNIKACE

Popis jazykového kurzu na míru RÉTORIKA A KOMUNIKACE

ÚVOD

Komplexní kurz kultury řeči a komunikačních dovedností je zaměřený jak na obsah, tak na formu mezilidské komunikace. Pozornost je věnována jazykové stránce komunikace - rétorice a kultivovanému jazykovému projevu, a také komunikační dovednostem.

Cílem je sebejistý kultivovaný jazykový projev, profesionální prezentace a vystupování, které jsou základními předpoklady úspěchu v mnoha profesích.

Metody

Přednášky, jazyková a dechová cvičení, řečnické cvičení, analýza projevu s využitím audio a video techniky, testy a cvičení, individuální i týmová práce.

Obsah

  • základy techniky mluveného projevu, dýchání a tvoření hlasu
  • frázování, spisovná výslovnost, přesná artikulace, intonace, modulace,
  • jazykové nedostatky projevu, čtený a mluvený projev,
  • osobnost řečníka, příprava projevu, jak získat a udržet pozornost posluchačů,
  • veřejné vystoupení a prezentace, tréma při veřejném vystoupení,
  • neverbální komunikace,
  • vedení dialogu a diskuse, argumentace,
  • komunikační typy

AHA Public Relations Agency
Praha 4

metro C - Vyšehrad
Tel. +420 603 422 003

e-mail   aha@agentura-aha.cz

Aktuální termíny: 
 www.agentura-aha.cz

Příloha doplňující jazykový kurz na míru RÉTORIKA A KOMUNIKACE

Příloha kurzu

Video doplňující jazykový kurz na míru RÉTORIKA A KOMUNIKACE

Kontaktovat dodavatele jazykového kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.