PŘEKLADY A TLUMOČENÍ LUNDONIA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    1029824

Popis jazykového kurzu na míru PŘEKLADY A TLUMOČENÍ LUNDONIA

1) CENOVÁ NABÍDKA PŘEKLADU DO CIZÍHO JAZYKA:

Překlady rozdělujeme do tří kategorií A, B, a C dle obtížnosti.

Kategorie - obtížnost A: 340 Kč/ NS

  • jednoduché dokumenty - všeobecný jazyk, např.: dopisy s běžnou konverzací

Kategorie - obtížnost B: 370 Kč/ NS

  • Složitější texty s občasným užitím specifických termínů z oblasti odborného jazyka - ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další, např.: obchodní korespondence či jednodušší zápisy z jednání či jednodušší technické zprávy.

Kategorie - obtížnost C: 400 Kč/ NS

  • Obtížné čistě odborné texty z oborů jako jsou ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další. Jedná se především o technické zprávy, posudky, velmi odborné zápisy z jednání atd.

 

2) CENOVÁ NABÍDKA PŘEKLADU DO ČJ:

Překlady rozdělujeme do tří kategorií A, B, a C dle obtížnosti.

Kategorie - obtížnost A: 290 Kč/ NS

  • jednoduché dokumenty - všeobecný jazyk, např.: dopisy s běžnou konverzací

Kategorie - obtížnost B: 320 Kč/ NS

  • Složitější texty s občasným užitím specifických termínů z oblasti odborného jazyka - ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další, např.: obchodní korespondence či jednodušší zápisy z jednání či jednodušší technické zprávy.

Kategorie - obtížnost C: 350 Kč/ NS

  • Obtížné čistě odborné texty z oborů jako jsou ekonomie, stavebnictví, strojnictví, IT, lékařství či právo a další. Jedná se především o technické zprávy, posudky, velmi odborné zápisy z jednání atd.

Jak počítáme NS neboli NORMOSTRANU?

"...strana, která je definována jako 1800 znaků (včetně mezer) na stránku (30 řádků, jeden řádek s 60 znaky). Na normostrany se počítají například překlady, odborné práce (diplomové, bakalářské...) apod.
Ve Wordu se dá počet znaků na stránce zkontrolovat přes NÁSTROJE, POČET SLOV, ZNAKY (včetně mezer)..."

Ověřený překlad (Překlad s razítkem) ................................500 CZK/ NS

Korektura rodilým mluvčím ...................................................150 CZK/ NS

Doba yyhotovení překladu:

- doba vyhotovení cca 3 - 5 dní do 20 NS (dle počtu NS a dle obtížnosti překladu)

- nad 20 NS záleží na obtížnosti textu délka 6 - 14 dní (jinak dle dohody s klientem)

- příplatky za dřívější vypracování od 50% dle obtížnosti překladu, počtu NS a termínu vypracování

- množstevní slevy od 5% výše na překlady od 30 NS výše a při dlouhodobé spolupráci

Kontaktujte nás: info@lundonia.cz