Pobytové kurzy polštiny pro firmy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    80232

Popis jazykového kurzu na míru Pobytové kurzy polštiny pro firmy

Kurzy jsou určeny pracovníkům firem, které mají polské obchodní partnery a poznaly tak, že polština je sice jazyk slovanský a češtině blízký, ale pro přesnou a srozumitelnou komunikaci je zapotřebí hlubší jazyková příprava.

Kurzů se mohou účastnit studenti všech pokročilostí, včetně naprostých začátečníků.

K výuce používáme učebnice Czy Czechów jest trzech? (Kraków 1992), učebnice pro studenty pražské Karlovy univerzity, která vznikla za spolupráce Jagellonské univerzity v Krakově. Tato učebnice je důsledně kombinována s texty jiných učebnic a k výuce budou rovněž použity jak polské články z novin, časopisů a internetu, autentické odborné a obchodní texty, tak i vlastní učební materiály JŠ Dolphin, přičemž výuka bude doplněna i videem.

Základními okruhy výuky jsou:
1/ aktivní seznámení se základy polštiny
Spadá sem zvládnutí výslovnosti, přízvuku, základy skloňování a časování v kombinaci s interaktivní elementární komunikací v jazyce.
2/ budování aktivní i pasivní slovní zásoby
Práce nad porozuměním živému jazyku i jazyku obchodu, smluv apod.

Veškeré studijní materiály obdrží účastníci přímo na kurzu.