Odborné jazykové semináře v Aj nebo v Nj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    711986

Popis jazykového kurzu na míru Odborné jazykové semináře v Aj nebo v Nj

Na základě spolupráce se společností LANFOR, pořádáme veřejným i zakázkovým způsobem odborné jazykové semínáře z oblasti účetnictví a daní.

Dle potřeb zadavatele připravíme nabídku a předáme k posouzení.

Nejžádanější témata:

Účetní terminologie v Aj

Speciální kurz pro účetní, auditory, daňové poradce a další zájemce, zaměřený na získání základní odborné slovní zásoby. Během  výuky budou posluchači seznámeni se základní anglickou terminologií používanou při překladu českých dokumentů - zákona o účetnictví, účtové osnovy, účetní závěrky, IFRS a daňových textů.
Předpokládá se znalost angličtiny minimálně na úrovni středně pokročilých. Případné problémy se složitějšími gramatickými jevy budou probírány okrajově.
Kurz bude probíhat v malé skupině posluchačů, která umožní vést výuku formou diskuze nad anglickými texty. Účastníci obdrží studijní materiály s pracovními texty a probíranou slovní zásobou.

Účetnictví a účetní výkazy v NJ

Seminář je zaměřen na terminologii podvojného účetnictví (účetní knihy, druhy účtů, účetní zápisy, uzavření účtů, závěrkové operace, inventura, sestavení rozvahy a výkazu zisků s ztrát, zahajovací rozvaha) a účetní závěrku (ocenění, vykázání a obsahové vymezení aktiv, pasiv, nákladů a výnosů).
Cílem semináře je osvojení si německé terminologie potřebné pro objasnění účetní závěrky a pochopení základních rozdílů mezi českou a německou závěrkou, jejichž neznalost může komplikovat jednání s Vašimi německými zákazníky. 
Předpokladem je znalost NJ na úrovni středně pokročilé.

 

V případě zájmu se neváhejte na nás obrátit o více informací na:

e-mail: jana.trantova@notia.cz

tel.: 222 826 301

www.notia.cz