Kurzy komunikačních technik

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    79719

Popis jazykového kurzu na míru Kurzy komunikačních technik

Výuka odborného jazyka je rozdělena do dvou bloků. První z nich je zaměřen na rozšíření a upevnění lexikálních znalostí – terminologii z dané oblasti (právo, EU apod.). K tomuto účelu jsou využívány různé typy cvičení (modelová, transformační, překladová, strukturální). Druhá část kurzu je věnována komunikaci, rozvoji konverzačních schopností účastníků a rovněž práci s odbornými texty a nahrávkami a diskusi nad nimi.Nedílnou součástí výuky je i simulace reálných situací. Důraz je kladen na praktické využití poznatků a dovedností načerpaných v první části kurzu a na schopnost studentů samostatně se vyjadřovat k nejrůznějším otázkám z dané oblasti.

1) Kurz komunikačních technik
2) Kurz konverzačních schopností
3) Média
4) Public relations