Kurz obchodního jednání v němčině (Geschaftverhandlungen)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    46321

Popis jazykového kurzu na míru Kurz obchodního jednání v němčině (Geschaftverhandlungen)

Vstupní úroveň:
pracovníci, kteří mají dobré znalosti jazyka a chtějí dále rozvíjet své komunikativní dovednosti, vyjadřovací pohotovost a korektnost při jednání s obchodními partnery.

Cíle semináře:
Získáte spontánní ústní vyjadřování, osvojíte si komunikativní prostředky používané při běžném obchodním jednání, zvládnete navazování kontaktů, uzavírání smluv, telefonování apod.

Obsah:
Nácvik situací na základě tréninkových videofilmů. Videofilmy vychází z autentických obchodních případů, nacvičují různé taktiky a stylistické úrovně jednání. Přispívají k automatizování komplexních řečových dovedností. Seznamují i se rčeními a obraty hovorového jazyka.

Oblasti:
navazování kontaktů
zahájení a vedení jednání
uzavírání smluv
pracovní oběd
řešení konfliktních situací
reklamní jednání atp.

Metody:
Interaktivní výuka na základě tréninkových videofilmů. Videomateriály jsou doplněny cvičeními zpracovanými lektorkou.

Rozsah semináře: 40 hodin (1x4 týdně, 1x8 za dva týdny nebo 1x8 měsíčně).