Komunikace v podniku - němčina

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    46320

Popis jazykového kurzu na míru Komunikace v podniku - němčina

Vstupní úroveň:
znalosti základní gramatické stavby jazyka a základní slovní zásoby obecného jazyka (min. 1 rok studia)

Cíle semináře:
Těžiště kurzu je ve zdokonalování schopnosti komunikovat v různých obchodních a společenských situacích v podniku. Kurz zprostředkovává základní komunikativní dovednosti v ekonomickém kontextu. Upevníte si během studia své znalosti gramatické stavby jazyka a rozšíříte svou slovní zásobu především v oblasti profesního jazyka, abyste mohli adekvátně komunikovat na různých stylistických úrovních, jednat se zákazníky a obchodními partnery. Naučíte se připravovat písemné poklady podle probraných témat.

Zdokonalíte se v porozumění středně obtížných textů, naučíte se vybírat si důležité informace, zapisovat si poznámky na základě slyšeného, vést telefonický rozhovor.
Studium jazyka je doplněno potřebnými znalostmi z hospodářství a kultury německy mluvících zemí.

Obsah:
studium profesního jazyka
jednání se zákazníky a obchodními partnery
upevnění znalostí gramatiky
práce s odbornými texty

Metody:
Interaktivní výuka - čtení, překlady, písemný projev, diskuze s lektorem, skupinové metody.

Rozsah semináře: 80 hodin (2x2 nebo 1x4 týdně nebo 1x8měsíčně).