Upřesnit
Zvolit jazykovou školu
Vybrané: vše v

Italština - Výpis jazykových kurzů na míru

Výpis 150 - chcete vidět všech 43124 kurzů zaregistrujte se
Metody výuky: kombinace klasické výuky gramatiky a jejího procvičování spolu s konverzací, připojení poslechu a cvičení reakce na poslech nebo video…
Kurz španělštiny ve městě Řím pořádaný na škole DILIT IH Rome - Itálie. Detailní informace o škole DILIT IH Rome a pořádaných kurzech…
Kurz němčiny ve městě Řím pořádaný na škole DILIT IH Rome - Itálie. Detailní informace o škole DILIT IH Rome a pořádaných kurzech…
Kde:  Školicí prostory VIC Praha 5  (Štefánikova 249/30, Praha 5, 150 00) / Vaše firma Kapacita: max. 12 osob   Dvojice zkušených lektorů – český…
Firemní kurzy Naše jazyková škola realizuje firemní výuku od roku 1992: spolupracujeme jak s velkými firmami, v nichž administrujeme skupinové i…
Základní výukovou formou je INDIVIDUÁLNÍ A MIKROSKUPINOVÁ VÝUKA (2 - 3 osoby), která je uplatňována u všech typů studia. ŘÁDNÝ TYP studia je vázán na…
Nabízíme podnikové a firemní kurzy s výukou přímo na pracovišti. Všichni vyučující jsou aprobovaní učitelé příslušného jazyka. Rodilí mluvčí jsou…
francouzština, španělština, italština, ruština a jiné organizujeme dlouhodobě výuku ve více než 30 významných společnostech (reference jsou Vám k…
Výuka probíhá na Vašem pracovišti (popř. v místě Vašeho bydliště) - v čase, který si určíte. Kurzy jsou buď individuální nebo skupinové (zákazník…
Kurzy probíhají na pracovišti studenta nebo v našich učebnách (Praha 6 - Václavkova 26 a Praha 4 - Budějovická 5). Počet studentů ve skupině je 2 až…
Vy stanovíte cíle - my spolu vypracujeme strategii. Počet účastníků: 1 - ... Odborný jazyk - kurzy šité na míru - naše silná stránka.
Jazykové kurzy mohou probíhat v učebnách naší školy v Salmovské ul. č. 7 v Praze 2, nebo přímo u Vás ve firmě či domácnosti. Vypracujeme…
Vzhledem k často limitovaným časovým možnostem našich klientů a s ohledem na specifické požadavky jednotlivých firem nabízíme skupinovou (3 a více…
* všechny stupně pokročilosti * čeští i zahraniční lektoři
výuka probíhá buď u nás ve škole nebo po dohodě u Vás na pracovišti čas a frekvenci si určujete sami možnost standardní nebo intenzivní formy…
Nabízíme kurzy pro všechny pokročilosti. Individuální výuka Tyto kurzy jsou určené především pro intenzivní studium, specifické studium, manažery a…
Vyučujeme jak obecný tak i odborný jazyk. Kurzy jsou "ušité na míru", navazujeme na aktuální znalosti studentů, výuka je přizpůsobena potřebám…
Firemní kurzy jsou kompletně připravené podle přání klienta. Zákazník zadá své požadavky: cíl výuky, intenzitu výuky, místo výuky (kurzy mohou…
Speciální kurzy probíhající přímo na pracovišti. Náplň kurzů je připravena podle přání zákazníka. Cena i délka trvání ujednána smluvně.
Vzhledem k různým nátokům si naši firemní klienti volí z následujících služeb: Vyučovaný jazyk Všeobecné nebo odborné zaměření jazykového kurzu…
Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory, najdete u nás pouze milý a vstřícný přístup. Pro nové klienty nabízíme první týden zdarma. Během tohoto…
Italština pro začátečníky
Obecný jazykový kurz
Koncepce výuky vypracovaná na základě Vašich požadavků- vysokoškolsky vzdělaní lektoři se zahraniční praxí - příprava na státní a mezinárodní zkoušky-…
Nabízíme výuku desítky jazyků, i v dvojjazyčné kombinaci, k dispozici jsou i rodilí mluvčí. Výuka probíhá v intenzitě, délce, místě a způsobem, který…
Výuku zajišťujeme v prostorách objednavatele nebo v našich učebnách (není rozdíl v ceně). Cenu ovlivňuje pouze objednaný počet vyuč. hodin, případně…
Individuální kurzy zajišťujeme buď na adrese klienta nebo v našich učebnách, přičemž není rozdíl v ceně. Rovněž na cenu nemá vliv, zda vyučuje český…
- vstupní testy, analýza potřeb a příprava optimálního výukového programu, - vedení přesné dokumentace, kvalita, flexibilita, - certifikát se zařazením…
Kurz pro dospělé
Při organizaci firemních kurzů preferujeme osobní setkání s objednatelem kurzu a také přímo se "studenty".Při osobním rozhovoru zjišťujeme informace,…
Při organizaci firemních kurzů preferujeme osobní setkání s objednatelem kurzu a také přímo se "studenty".Při osobním rozhovoru zjišťujeme informace,…
Ačkoli někteří lidé říkají, že italština nemůže být považována za jeden z převládajících jazyků, zcela jistě nemůže být degradována na jazyk…
* Austria * Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Hobart, Byron Bay, Whitsunday, Cairns, Gold Coast, Perth) * Belgium * Canada * France *…
Pokročilost: začátečníci mírně pokročilí středně pokročilí pokročilí konverzační Intenzita: 1 x 2, 2 x 2 hod. týdně (dle požadavku) Místo…
Výhody ? plynulý hovor ve zvoleném jazyce po dobu celého dne ? seznámení se s životním stylem země jejíž jazyk se studuje ? kontakt s cizinci z…
Cílem je pohotovost a jistota v ústním projevu na bázi solidního zvládnutí gramatické a lexikální struktury jazyka. Pokud je to pro zákazníka…
Program, učební materiály, frekvence a místo konání výuky se řídí dle individuálního přání zákazníka. Výuku provádějí kvalifikovaní domácí i…
Uvedené kurzy se mohou konat v budově jazykové školy. Pokud je to pro podnik výhodnější, dojíždějí naši lektoři vyučovat do místa určeného vedením…
Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a firmy. Kurzy jsou koncipovány jako dlouhodobé a soustavné studium cizího jazyka a program výuky je…
Student má právo zvolit si čas, místo, rozvrh a zaměření výuky i preferenci českého či zahraničního učitele zcela podle svých představ, studijní plán…
Čas, místo, rozvrh a zaměření výuky, obsazení kursu i preferenci českého či zahraničního učitele si určí organizace. Místo konání se předpokládá na…
Celoroční kurzy obecného jazyka rozvíjejí čtyři základní jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, poslech a hovor. Zvláštní důraz klademe na schopnost…
Standardní kurz je udržovaný během celého roku a to i ve všech jazykových úrovních od absolutních začátečníků až po velmi pokročilé. Doba trvání je od…
Tento intenzivní kurz se skládá z kurzu standardního a ze dvou extra skupinových hodin. V doplňkovém semestru budeš mít příležitost zvýšit svoje…
* Cíl Kurzu Kurz italštiny pro začátečníky obsahuje učební látku zaměřenou k praktickému cíli, tj. dovést studenty postupně od jednoduchých dialogů…
* Cíl Kurzu Kurz italštiny pro mírně pokročilé je svou učební látkou připraven pro studenty, kteří chtějí rozšířit své dosavadní jazykové znalosti.…
kurz pro začátečníky (pilní posluchači se mohou pokusit složit státní základní jazykovou zkoušku)
Nabízíme standardní kurzy ve třech úrovních znalostí. Profesionální přístup, osvědčené metody, příjemná atmosféra. Učebnice používané v kurzech:…
Státní jazyková škola Zlín nabízí kurzy různých typů a jazykové pokročilosti. U víceletých kurzů není nutné začínat od prvního ročníku a je možné se…
Naším cílem je naučit Vás v cizím jazyce ČÍST, PSÁT, MLUVIT A ROZUMĚT protože jen aktivní a všestranná znalost jazyka je opravdová znalost jazyka.