Individuální kurzy, tzv. one-to-one

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    875

Popis jazykového kurzu na míru Individuální kurzy, tzv. one-to-one

Kurz pro nejnáročnější klienty - výuka šitá přesně na míru, která maximálně respektuje Vaše potřeby.


Podle Vašich potřeb si zvolíte:
intenzitu kurzu - hodinové dotace a délku kurzu
časový rozvrh podle Vašich potřeb
místo kurzu - přímo ve Vaší firmě nebo v našich učebnách
výuku všeobecného nebo odborného jazyka
českého lektora / rodilého mluvčího, popř. kombinaci


Součástí kurzu je komplexní bezplatný vstupní test, který objektivně zhodnotí úroveň Vašich jazykových znalostí (prověření všech čtyř jazykových dovedností - mluvení, poslech, porozumění čtenému textu a písemný projev).


Podle výsledku testu a dle klientova přání je pak stanoven individuální plán výuky, během studia může být upravován s ohledem na dosavadní postup výuky.


Ukázková hodina zdarma je samozřejmostí.


Neustálé monitorování průběhu kurzu, zjišťování odezvy klienta, pravidelné testování včetně závěrečného testu, který Vaše znalosti ohodnotí podle stupnic Evropské unie.


Osvědčení o absolvování kurzu.