Upřesnit
Zvolit jazykovou školu
Vybrané: vše v

Čeština - Výpis jazykových kurzů na míru

Výpis 150 - chcete vidět všech 46532 kurzů zaregistrujte se
metody výuky: kombinace klasické výuky gramatiky a jejího procvičování spolu s konverzací, připojení poslechu a cvičení reakce na poslech nebo video,…
Czech for Foreigners We design an individual course according to your goals, needs and expectations. You choose the intensity, length of the course…
Bezchybný písemný projev, nejlepší vizitka každého z nás, by měl být vlastní především všem zaměstnancům, kteří mají v popisu práce komunikaci, ať už…
Na základě konkrétních potřeb Vám připravíme kurz češtiny pro cizince přímo u Vás ve firmě, příp. online. V rámci komplexnosti našich B2B služeb Vám…
Přípravu ke zkouškám vyučujeme v naší jazykové škole již mnoho let a díky těmto letitým zkušenostem můžeme našim studentům zajistit kvalitní přípravu,…
Zaměření výuky Výuka je zaměřena převážně na komunikaci tak, aby studenti co nejvíce využili přítomnost lektora v hodině. Znamená to, že studenti…
Firemní kurzy Naše jazyková škola realizuje firemní výuku od roku 1992: spolupracujeme jak s velkými firmami, v nichž administrujeme skupinové i…
Na základě spolupráce se společností LANFOR, pořádáme veřejným i zakázkovým způsobem odborné jazykové semínáře z oblasti účetnictví a daní. Dle potřeb…
Obsah: I. úroveň: základy gramatiky a pravopisu II. úroveň: ekonomické, daňové, administrativní, počítačové minimum
Kurz pro nejnáročnější klienty - výuka šitá přesně na míru, která maximálně respektuje Vaše potřeby. Podle Vašich potřeb si zvolíte: intenzitu…
Základní výukovou formou je INDIVIDUÁLNÍ A MIKROSKUPINOVÁ VÝUKA (2 - 3 osoby), která je uplatňována u všech typů studia. ŘÁDNÝ TYP studia je vázán na…
Nabízíme podnikové a firemní kurzy s výukou přímo na pracovišti. Všichni vyučující jsou aprobovaní učitelé příslušného jazyka. Rodilí mluvčí jsou…
velké zkušenosti s výukou ve firmách individuální přístup znalost cizích jazyků lektorů organizujeme dlouhodobě výuku ve více než 30 významných…
Výuka probíhá na Vašem pracovišti (popř. v místě Vašeho bydliště) - v čase, který si určíte. Kurzy jsou buď individuální nebo skupinové (zákazník…
Kurzy probíhají na pracovišti studenta nebo v našich učebnách (Praha 6 - Václavkova 26 a Praha 4 - Budějovická 5). Počet studentů ve skupině je 2 až…
Vy stanovíte cíle - my spolu vypracujeme strategii. Počet účastníků: 1 - ... Odborný jazyk - kurzy šité na míru - naše silná stránka.
Především individuální nebo podnikové kurzy. Místo, doba a rozsah výuky po domluvě.
Jazykové kurzy mohou probíhat v učebnách naší školy v Salmovské ul. č. 7 v Praze 2, nebo přímo u Vás ve firmě či domácnosti. Vypracujeme…
Vzhledem k často limitovaným časovým možnostem našich klientů a s ohledem na specifické požadavky jednotlivých firem nabízíme skupinovou (3 a více…
výuka probíhá buď u nás ve škole nebo po dohodě u Vás na pracovišti čas a frekvenci si určujete sami možnost standardní nebo intenzivní formy…
Firemní kurzy jsou určeny pro zaměstnance a management tuzemských a mezinárodních společností. V současné době nabízíme tyto druhy kurzů: *…
Nabízíme kurzy pro všechny pokročilosti. Individuální výuka Tyto kurzy jsou určené především pro intenzivní studium, specifické studium, manažery a…
ZDARMA otestujeme znalostní úroveň českého jazyka všem zájemcům o výuku v naší agentuře. Vyučujeme formou individuální výuky. Zajistíme ubytování v…
Vyučujeme jak obecný tak i odborný jazyk. Kurzy jsou "ušité na míru", navazujeme na aktuální znalosti studentů, výuka je přizpůsobena potřebám…
Vyučujeme jak obecný tak i odborný jazyk. Kurzy jsou "ušité na míru", navazujeme na aktuální znalosti studentů, výuka je přizpůsobena potřebám…
Firemní kurzy jsou kompletně připravené podle přání klienta. Zákazník zadá své požadavky: cíl výuky, intenzitu výuky, místo výuky (kurzy mohou…
Individuální kurzy pro jednotlivce a skupiny Naše středisko zařizuje pro jednotlivce, podniky a instituce jazykové kurzy (včetně češtiny pro cizince)…
Čeština pro cizince
Naše škola Vám nabízí poslední volná místa v tříměsíčních kurzech pro veřejnost v době od dubna do června 2004. Můžete se učit anglicky, německy,…
Naše škola Vám nabízí poslední volná místa v tříměsíčních kurzech pro veřejnost v době od dubna do června 2004. Můžete se učit anglicky, německy,…
S využitím nejnovějších poznatků z oboru výzkumů psychologie a schopností našeho mozku. Nejmodernější tzv. superlearningové pobytové jazykové kurzy s…
Jazykové kurzy vždy jeden víkend v měsíci s možností ubytování ( v Jablonci n.N, v Českém ráji apod.). Zájemci obdrží na požádání speciální informační…
Kurzy šité na míru : * začátek kdykoliv během roku * lektor dojíždí za vámi * učíme jak obecný,tak odborný jazyk * máme profesionální tým učitelů -…
Ve spolupráci s kvalifikovanými pedagogy poskytujeme kvalitní jazykovou výuku, která Vám pomůže komunikovat se zahraničím, podívat se na film nebo si…
Obecný jazykový kurz
Koncepce výuky vypracovaná na základě Vašich požadavků- vysokoškolsky vzdělaní lektoři se zahraniční praxí - příprava na státní a mezinárodní zkoušky-…
Nabízíme výuku desítky jazyků, i v dvojjazyčné kombinaci, k dispozici jsou i rodilí mluvčí. Výuka probíhá v intenzitě, délce, místě a způsobem, který…
Jsou určeny pro klienty zařazené do jazykové přípravy zaměstnanců s podmiňující jazykovou způsobilostí. Délka kurzů: 5-ti denní soustředění / 8…
Individuální kurzy zajišťujeme buď na adrese klienta nebo v našich učebnách, přičemž není rozdíl v ceně. Rovněž na cenu nemá vliv, zda vyučuje český…
Individuální kurzy zajišťujeme buď na adrese klienta nebo v našich učebnách, přičemž není rozdíl v ceně. Rovněž na cenu nemá vliv, zda vyučuje český…
Kurzy jsou určeny pracovníkům firem, které mají polské obchodní partnery a poznaly tak, že polština je sice jazyk slovanský a češtině blízký, ale pro…
PREZENTACE Zcela nezávazně Vás navštíví ředitelka/metodik školy, představí naši školu, její styl práce i učební materiály. Součástí prezentace může…
Czech for foreigners
Předměty jsou doučovány na úrovni ZŠ, SŠ a prvních ročníků VŠ (zde záleží na typu školy). Rozmyslete si: * Kdy by Vám doučování vyhovovalo. Snažte…
Cílem kurzu pro úplné začátečníky (a), mírně pokročilé (b) a pro děti (c) je nacvičit jazykové dovednosti, které jsou potřebné ke správné a efektivní…
Učební plán na míru Před započetím výuky provádíme analýzu potřeb jazykového vzdělávání a stanovení úrovně znalostí. Následně sestavíme plán rozvoje…
- vstupní testy, analýza potřeb a příprava optimálního výukového programu, - vedení přesné dokumentace, kvalita, flexibilita, - certifikát se zařazením…
Výuka je šitá našim zákazníkům na míru - sami si určují čas, místo a trvání výuky, její náplň a tempo. Efektivita výuky je zajištěna pravidelnou…
Kurz pro dospělé
Určení kurzu: pro menší skupiny ( 5 - 8 posluchačů ) s přibližně stejnou pokročilostí. Kurz je zaměřen na získání co největší slovní zásoby, rozvíjí…