Vyhledat v nabídce této firmy

Služby této firmy

Firemní nabídka Top Vision, s.r.o.

 • TOP25
 • Adresa

 • Florentinum, 100 00 Praha 1

 • Kontakty

 • Tel.: 234 718 721
 • E-mail: info@topvision.cz
 • Web:
 • Kontaktní osoba: Zákaznické centrum
 • IČ: 26468727
 • DIČ: CZ26468727
 • Č. účtu: 35-5852450207/0100, Komerční banka, a.s.

Výpis kurzů na míru EduCity

Manažerské kurzy

  Certifikovaná akademie rozvoje klíčových manažerských dovedností   ‒   cílem programu 4MOTION je vytvoření jednotné úrovně znalostí stěžejních…
   Komplexní rozvojové programy klíčových manažerských kompetencí (i pro talenty)   ‒   rozvojové programy pro talenty a všechny úrovně managementu…
  Ucelený program rozvoje základních dovedností leadera s možností certifikace   ‒      šestidenní program poskytující základní know-how a…
  Změny jako každodenní realita manažera   ‒   change management – zavedení změn rychle, bez zbytečných emocí a s jasně připraveným plánem…
   Trénink rozvoje koučujících dovedností manažerů jako nejefektivnější způsob vedení lidí   ‒      koučující přístup jako podpora dlouhodobého…
  Najděte znovu sílu a smysl dobýt svůj „Everest“ – unikátní program pro top management s Milanem Pryponěm   ‒   komplexní program pro top manažery…
  Interaktivní tréninky rozvoje klíčových manažerských kompetencí   ‒   požadavky kladené na roli manažera – nejen řízení lidí a hodnocení jejich…
  Komplexní program systémového přístupu k řízení firmy nejen pro talenty /„mini-MBA“   ‒   individuální rozvoj a pozitivní změny ve firmě už v…
  Nutné dovednosti manažerů pro dosahování výsledků   ‒   správné delegování kompetencí, zadávání úkolů a vedení porad – jak dosahovat dobrých…
  Správná a jasná komunikace při všech typech manažerských rozhovorů   ‒   jak správnou komunikací účinně motivovat ‒   jak se vyhnout chybám a…
  Aplikace dovedností do praxe – proč pouze tréninky dovedností již nestačí   ‒   řešitelské workshopy a/nebo skupinová koučování – efektivní…
  Programy mapování hodnotových toků a zeštíhlování procesů na základě aplikace tzv. „štíhlých principů“   ―    cesty k úsporám nákladů – k vyšší…
  Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností   ―  jednorázové tréninky, katalogové vzdělávání či komplexní programy rozvoje manažerských a…
  Zpětná vazba není pouze kritika a není výsadou manažerů   ―   zpětná vazba nejen jako nástroj hodnocení a způsob kritiky, ale i jako cesta k…
  „Neobchodní“ vyjednávání pro efektivní interní spolupráci   ―  jak efektivně vyjednávat, dosáhnout vzájemně výhodné dohody a podpořit fungující…
  ―   tréninky zaměřené na sebepoznání a sebeřízení ―   posilování angažovanosti, spokojenosti, motivace a výkonnosti ―   pozitivní přístup, práce…
  Jednorázové a komplexní programy pro rozvoj odborných kompetencí ve všech klíčových oblastech podnikového řízení   ―  tréninky, workshopy a…
  Komplexní akademie manažerských dovedností (nejen) pro mistry   programy šité na míru s ohledem na specifika vedení lidí ve výrobě a na realitu…

Výpis kurzů na míru EduCity

Komunikační a prezentační dovednosti

  Projekt 4MOTION – certifikovaná akademie rozvoje klíčových obchodních dovedností   ‒   jedinečný komplexní program poskytující ucelený přehled…
   Komplexní rozvojové programy klíčových manažerských kompetencí (i pro talenty)   ‒   rozvojové programy pro talenty a všechny úrovně managementu…
  Změny jako každodenní realita manažera   ‒   change management – zavedení změn rychle, bez zbytečných emocí a s jasně připraveným plánem…
   Trénink rozvoje koučujících dovedností manažerů jako nejefektivnější způsob vedení lidí   ‒      koučující přístup jako podpora dlouhodobého…
  Programy mapování hodnotových toků a zeštíhlování procesů na základě aplikace tzv. „štíhlých principů“   ―    cesty k úsporám nákladů – k vyšší…
  Jasně, stručně, srozumitelně, k věci a bez emocí – tréninky pro všechny zaměstnance   ―  tréninky zaměřené na konkrétní situace z praxe…
  Nový přístup k tvorbě prezentací se zaměřením na obsah a design   ―  nový přístup k tvorbě prezentací s cílem dosáhnout lepších výsledků ―  jak…
  Profesionální prezentátor – srozumitelné, jasně strukturované sdělení a práce s publikem   ―  tréninky či komplexní akademie rozvoje…
  Zpětná vazba není pouze kritika a není výsadou manažerů   ―   zpětná vazba nejen jako nástroj hodnocení a způsob kritiky, ale i jako cesta k…
  Co říkáte, i když právě mlčíte, a jak to říkáte, když hovoříte   ―  rétorika a neverbální komunikace jako součást lidské existence, kultury a…
  „Neobchodní“ vyjednávání pro efektivní interní spolupráci   ―  jak efektivně vyjednávat, dosáhnout vzájemně výhodné dohody a podpořit fungující…
  Sebevědomí, sebejistota, odpovědnost a komunikace v nepříjemných situacích   ―  tréninky asertivity pro posílení sebejistoty a zvládnutí…
  ―   tréninky zaměřené na sebepoznání a sebeřízení ―   posilování angažovanosti, spokojenosti, motivace a výkonnosti ―   pozitivní přístup, práce…
  Jednorázové tréninky a certifikovaný komplexní program pro současné a budoucí interní lektory   ―   programy šité na míru potřebám a zaměření…
  Komplexní akademie manažerských dovedností (nejen) pro mistry   programy šité na míru s ohledem na specifika vedení lidí ve výrobě a na realitu…
  Jak přinášet klientovi užitek a být profesionálem, ke kterému se klienti rádi vrací   ‒      nadšení pro produkt a firmu, definice užitku, já…

Výpis kurzů na míru EduCity

Obchodní dovednosti

  Projekt 4MOTION – certifikovaná akademie rozvoje klíčových obchodních dovedností   ‒   jedinečný komplexní program poskytující ucelený přehled…
  Projekt rozvoje prodejní organizace, zlepšování prodejních výsledků a podpory při řízení firmy   ‒  audit a analýza prodejní organizace…
  Zacílení a měření efektivity rozvojových programů   ‒  realizace mystery visits/calls pro identifikaci silných a slabých stránek ‒  zajištění…
  „Neobchodní“ vyjednávání pro efektivní interní spolupráci   ―  jak efektivně vyjednávat, dosáhnout vzájemně výhodné dohody a podpořit fungující…
  Sebevědomí, sebejistota, odpovědnost a komunikace v nepříjemných situacích   ―  tréninky asertivity pro posílení sebejistoty a zvládnutí…
  Jednorázové a komplexní programy pro rozvoj odborných kompetencí ve všech klíčových oblastech podnikového řízení   ―  tréninky, workshopy a…
  Jak efektivně využít potenciál vybraných klíčových zákazníků   ‒  určení vize a strategie pro klíčového zákazníka ‒  způsob a úrovně řízení…
  Jak přinášet klientovi užitek a být profesionálem, ke kterému se klienti rádi vrací   ‒      nadšení pro produkt a firmu, definice užitku, já…
  Jak zákazníkovi vždy přinášet optimální řešení a jak dosáhnout toho, aby řešení přijal   ‒   jak přemýšlet o řešeních pro klienta ve smyslu…

Výpis kurzů na míru EduCity

Personalistika a osobnostní rozvoj

   Komplexní rozvojové programy klíčových manažerských kompetencí (i pro talenty)   ‒   rozvojové programy pro talenty a všechny úrovně managementu…
   Trénink rozvoje koučujících dovedností manažerů jako nejefektivnější způsob vedení lidí   ‒      koučující přístup jako podpora dlouhodobého…
  Pro vstupní školení zaměstnanců, pro e-learning či k promítání přímo na pracovišti   ―  kompletní výroba audiovizuálních děl od jejich zadání až…
  Zpětná vazba není pouze kritika a není výsadou manažerů   ―   zpětná vazba nejen jako nástroj hodnocení a způsob kritiky, ale i jako cesta k…
  „Neobchodní“ vyjednávání pro efektivní interní spolupráci   ―  jak efektivně vyjednávat, dosáhnout vzájemně výhodné dohody a podpořit fungující…
  ―   tréninky zaměřené na sebepoznání a sebeřízení ―   posilování angažovanosti, spokojenosti, motivace a výkonnosti ―   pozitivní přístup, práce…
  Hloubkové tréninky, ucelené programy a firemní audit pro podporu sladění pracovního a soukromého života vašich zaměstnanců   ―   VITALITYTM…
  Jednorázové a komplexní programy pro rozvoj odborných kompetencí ve všech klíčových oblastech podnikového řízení   ―  tréninky, workshopy a…
  Jednorázové tréninky a certifikovaný komplexní program pro současné a budoucí interní lektory   ―   programy šité na míru potřebám a zaměření…
  Inspirativní workshopy s osobnostmi na témata, které nejsou součástí standardní nabídky   ―  oblíbené rozvojové a vzdělávací programy pro…
  Individuální, týmový a skupinový koučink jako nejefektivnější nástroj rozvoje   ―  disponujeme širokým týmem nezávislých koučů a mentorů s…
  Nástroje pro identifikaci rozvojových potřeb vašich zaměstnanců   ―  analýza vzdělávacích potřeb je nutnou podmínkou pro zajištění efektivity…
  Outdoorové a indoorové programy pro rozvoj týmové spolupráce a posílení komunikačních dovedností   ―  jednodenní, odpolední či vícedenní programy…
  Vzdělávací programy pro nabytí teoretických znalostí a podporu jejich přenosu do praxe   ―  e-learningové kurzy připravené na míru každému…
  Komplexní akademie manažerských dovedností (nejen) pro mistry   programy šité na míru s ohledem na specifika vedení lidí ve výrobě a na realitu…

Výpis kurzů na míru EduCity

Marketingové kurzy

  Nový přístup k tvorbě prezentací se zaměřením na obsah a design   ―  nový přístup k tvorbě prezentací s cílem dosáhnout lepších výsledků ―  jak…

Výpis kurzů na míru EduCity

Systémy řízení a ISO

  Programy mapování hodnotových toků a zeštíhlování procesů na základě aplikace tzv. „štíhlých principů“   ―    cesty k úsporám nákladů – k vyšší…
  ―   jednorázové či komplexní programy s cílem osvojení si LEAN principů pro každodenní praxi ―   standardní praktické workshopy s výkladem a…
  Pro vstupní školení zaměstnanců, pro e-learning či k promítání přímo na pracovišti   ―  kompletní výroba audiovizuálních děl od jejich zadání až…
  Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností   ―  jednorázové tréninky, katalogové vzdělávání či komplexní programy rozvoje manažerských a…
  Zacílení a měření efektivity rozvojových programů   ‒  realizace mystery visits/calls pro identifikaci silných a slabých stránek ‒  zajištění…

Výpis kurzů na míru EduCity

Technické kurzy

  Pro vstupní školení zaměstnanců, pro e-learning či k promítání přímo na pracovišti   ―  kompletní výroba audiovizuálních děl od jejich zadání až…
  Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností   ―  jednorázové tréninky, katalogové vzdělávání či komplexní programy rozvoje manažerských a…

Výpis kurzů na míru EduCity

Právo a legislativa

  Jednorázové a komplexní programy pro rozvoj odborných kompetencí ve všech klíčových oblastech podnikového řízení   ―  tréninky, workshopy a…

Výpis kurzů na míru EduCity

Ostatní kurzy

   Trénink rozvoje koučujících dovedností manažerů jako nejefektivnější způsob vedení lidí   ‒      koučující přístup jako podpora dlouhodobého…
  Programy mapování hodnotových toků a zeštíhlování procesů na základě aplikace tzv. „štíhlých principů“   ―    cesty k úsporám nákladů – k vyšší…
  ―   jednorázové či komplexní programy s cílem osvojení si LEAN principů pro každodenní praxi ―   standardní praktické workshopy s výkladem a…
  Pro vstupní školení zaměstnanců, pro e-learning či k promítání přímo na pracovišti   ―  kompletní výroba audiovizuálních děl od jejich zadání až…
  Jak přinášet klientovi užitek a být profesionálem, ke kterému se klienti rádi vrací   ‒      nadšení pro produkt a firmu, definice užitku, já…

Výpis kurzů na míru EduCity

Školení interních lektorů

  Jednorázové tréninky a certifikovaný komplexní program pro současné a budoucí interní lektory   ―   programy šité na míru potřebám a zaměření…
  Individuální, týmový a skupinový koučink jako nejefektivnější nástroj rozvoje   ―  disponujeme širokým týmem nezávislých koučů a mentorů s…


Kontaktovat firmu - Top Vision, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.